Beschermingsbewind

Bekijk de video

Bewind, hoe werkt dat precies?

In deze video wordt heel duidelijk uitgelegd wat bewindvoering
precies inhoudt.

Bron: de Rechtspraak


Van Dijk Sociaal in Genemuiden is een door de Rechtspraak erkend bewindvoerder. Het kan voorkomen dat het – om welke reden dan ook – niet lukt om zelf je financiën te beheren, of de grip op je financiën bent kwijtgeraakt. Om te voorkomen dat anderen misbruik maken van jouw situatie, is deze beschermende maatregel in het leven geroepen door de Rijksoverheid. Vandaar dat deze vorm van bewindvoering ook wel ‘beschermingsbewind’ wordt genoemd.


Wanneer kom je in aanmerking voor bewindvoering?

Een beschermingsbewindvoerder staat je bij wanneer je op geestelijke of lichamelijke grond (tijdelijk) niet bekwaam bent om zelf je financiën te beheren. Ook kan het voorkomen dat je in een ongewenste schuldensituatie bent terecht gekomen. Steeds meer mensen kampen met schulden, wat iedereen door omstandigheden helaas kan overkomen. Vanwege dit feit is er in 2014 een grondslag voor bewind bijgekomen, waardoor ook het hebben van problematische schulden een gegronde reden is om beschermingsbewind aan te vragen. In dit laatste geval is het bewind vaak tijdelijk en kan het in de meeste gevallen na verloop van tijd weer worden opgeheven wanneer je schuldenvrij bent. Bewindvoering is zo een heel goede ondersteuning om een schuldregeling succesvol te laten slagen.

Grondslag schulden
Wanneer er schulden zijn, zorgen wij ervoor dat beslagleggers de beslagvrije voet respecteren zodat de vaste lasten weer betaald kunnen worden. Ook maken wij – voor zover mogelijk – alle verrekeningen ongedaan. Dit is cruciaal voor het voorkomen van nog meer financiële ellende. Ook kennen we de weg naar voorzieningen die helpen bij het verhogen van een laag inkomen. Nadat er stabiliteit is, kan er een oplossing worden gezocht voor het oplossen van de schulden. Afhankelijk van de situatie voorkomt óf helpt Van Dijk Sociaal je uit de financiële zorgen.

Controle door de rechtbank
Wij maken elk jaar een overzicht van je inkomsten en uitgaven. Je ziet dan duidelijk of je vermogen groter of kleiner is geworden. Dit overzicht is de Rekening en Verantwoording. Tijdens de jaarlijkse evaluatie van het bewind bespreken we dit document eerst met jou, waarna we het doorsturen naar de Rechtbank. De kantonrechter controleert namelijk of wij de administratie correct uitvoeren. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid , waar ook een brochure is te downloaden. En op de website van De Rechtspraak.

Kwaliteitseisen
Van Dijk Sociaal is erkend door het Landelijk Kwaliteitsbureau van de Rechtspraak en voldoet aan alle kwaliteitseisen van de Rijksoverheid. Eén daarvan is bijscholing en intervisie, dit vindt dan ook continue plaats met collega’s. Een onafhankelijke accountant toetst de eisen jaarlijks via een audit, waarna het Landelijk Kwaliteisbureau de verdere controle uitvoert. De actuele honorering vind je hier: Honorering handhavingsverzoek

Wie kan een verzoek tot onderbewindstelling indienen?
● de betrokkene zelf
● echtgenoot of andere partner
● familieleden tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
● degene die het gezag uitoefent; bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is of de stiefouder
● de curator als er een curatele loopt of de mentor als er een mentorschap voor betrokkene is ingesteld
● de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
● de officier van justitie
● het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd

Het werkgebied van Van Dijk Sociaal bestrijkt heel Nederland

De kosten voor beschermingsbewind zijn vastgesteld door de Rijksoverheid
Deze worden soms (deels) vergoed door middel van bijzondere bijstand, afhankelijk van het inkomen. Het aanvragen daarvan behoort tot de taak van Van Dijk Sociaal.

Tarievenlijst 2024
m.i.v. 1-3-2024 zijn wij vrijgesteld van Btw door de Belastingdienst

BewindvoeringEenmalig 1-p h.h.Eenmalig 2-p h.h.Maand 1-p h.h.Maand 2-p h.h.
Aanvangswerkzaamheden621,00745,00
Maandtarief zonder schulden110,00131,83
Maandtarief 1x zonder + 1x met schulden151,33
Maandtarief met schulden142,25170,67
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB)48,50
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning388,00
Opmaken Eindrekening & -verantwoording233,00280,00

Klik om mee te kijken in jouw dossier

INLOGGEN

Contact

Heb je vragen? of wil je meer weten? Neem dan gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op!

NAAR HET CONTACTFORMULIER

Klik hier voor de reacties van onze tevreden klanten

REVIEWS
×