Bewindvoering

‘Beschermingsbewind’ of ‘bewindvoering’ is bedoeld voor mensen die om verschillende redenen (tijdelijk) niet zelf hun financiële zaken kunnen beheren. De gronden voor bewind zijn met ingang van 1 januari 2014 uitgebreid. Niet alleen mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, maar ook wie verkwistend met zijn of haar geld omgaat; of problematische schulden heeft, kan onder bewind worden gesteld. Aanleiding voor die wetswijziging is de toename van mensen die zoveel schulden hebben, dat zij er niet meer kunnen uitkomen. Een bewind op basis van schulden wordt ingeschreven in het Curatele en Bewindregister (CCBR)

Een beschermingsbewindvoerder zorgt ervoor dat de beslagvrije voet gerespecteerd wordt en doorbetaling van de vaste lasten gewaarborgd wordt. Hierdoor wordt echte armoede voorkomen. Daarnaast is een bewindvoerder op de hoogte van verschillende voorzieningen waarop aanspraak gemaakt kan worden om een laag inkomen te verhogen. Bij een laag inkomen worden de kosten van beschermingsbewind veelal (gedeeltelijk) vergoed door de gemeente middels bijzondere bijstand.

Ieder jaar maakt VDS een overzicht van jouw inkomsten en uitgaven en vermeld ook of jouw vermogen is toe- of afgenomen. Dit overzicht heet de Rekening en Verantwoording. Deze wordt eerst met jou besproken waarna je deze kunt tekenen voor akkoord als je het ermee eens bent. Vervolgens wordt de R&V doorgestuurd naar de Rechtbank, want de kantonrechter controleert of de administratie op een correcte wijze wordt uitgevoerd.
Meer informatie vindt u in deze brochure: https://www.rijksoverheid.nl/brochures/curatele-bewind-en-mentorschap
Of via Rechtspraak: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/curatele-bewind-mentorschap

VDS is erkend door Rechtbank Overijssel en voldoet aan de strenge kwaliteitseisen die zijn opgesteld door de Rijksoverheid. Jaarlijks worden deze eisen getoetst door een onafhankelijke accountant door middel van een audit. Tevens vindt er regelmatig intervisie plaats met collega’s en bijscholing om up-to-date te blijven. VDS heeft ook dit jaar weer voldaan aan alle eisen: Honorering handhavingsverzoek Rechtspraak

Wie kan een verzoek tot onderbewindstelling indienen?

  • De betrokkene zelf.
  • De partner van de betrokkene.
  • Familieleden van de betrokkenen tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.
  • Degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is.
  • De curator, beschermingsbewindvoerder of mentor.
  • De officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is.
  • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt.

Kosten

De kosten voor bewindvoering zijn vastgesteld door de Overheid. Klik hier voor de tarieven.