Bewindvoering

Op zoek naar een bewindvoerder? Van Dijk Sociaal in Genemuiden is een door de Rechtbank erkend bewindvoerder. Wij beheren financiële zaken voor mensen die dit, om wat voor reden dan ook, (tijdelijk) niet zelf kunnen. Daarmee zorgen wij ervoor dat het vermogen goed beheert wordt en/of dat mensen niet in armoede terechtkomen. Vandaar dat deze vorm van bewindvoering ook wel ‘beschermingsbewind’ wordt genoemd.

Gronden voor onderbewindstelling
Steeds meer mensen kampen met schuldenproblematiek. Dat is de reden waarom in 2014 de zogenoemde ‘gronden voor bewind’ wettelijk zijn uitgebreid. Een beschermingsbewindvoerder zoals Van Dijk Sociaal staat mensen bij die op geestelijke of lichamelijke grond (tijdelijk) niet bekwaam zijn, maar daarnaast ook mensen met schulden. In dit laatste geval kan het bewind na verloop van tijd vaak weer worden opgeheven wanneer men schuldenvrij is.

Grondslag problematische schulden
Wanneer er schulden zijn zorgen wij ervoor dat beslagleggers de beslagvrije voet respecteren zodat de vaste lasten weer betaald kunnen worden. Dat is cruciaal voor het voorkomen van nog meer financiële ellende. Ook kennen we de weg naar voorzieningen die helpen bij het verhogen van een laag inkomen. Nadat er stabiliteit is, kan er een oplossing worden gezocht voor het oplossen van de schulden.

Wat doet Van Dijk Sociaal concreet?
Afhankelijk van de situatie voorkomt óf helpt Van Dijk Sociaal je uit de financiële zorgen. Wij maken elk jaar een overzicht van je inkomsten en uitgaven. Je ziet dan duidelijk of je vermogen groter of kleiner is geworden. Dit overzicht is de Rekening en Verantwoording. Wij bespreken dit document eerst met jou. Als je voor akkoord tekent, sturen wij de Rekening en Verantwoording naar de Rechtbank. De kantonrechter controleert namelijk of de administratie correct wordt uitgevoerd.

Meer informatie
Meer informatie vind je in deze brochure: https://www.rijksoverheid.nl/brochures/curatele-bewind-en-mentorschap
Of via Rechtspraak: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/curatele-bewind-mentorschap

Kwaliteitseisen
Van Dijk Sociaal is erkend door Rechtbank Overijssel en voldoet aan de kwaliteitseisen van de Rijksoverheid. Een onafhankelijke accountant toetst deze eisen jaarlijks via een audit. Van Dijk Sociaal blijft up-to-date dankzij bijscholing en intervisie met collega’s. Van Dijk Sociaal heeft ook dit jaar weer voldaan aan alle eisen: Honorering handhavingsverzoek

Wie kan een verzoek tot onderbewindstelling indienen?

  • de betrokkene zelf
  • echtgenoot of andere partner
  • familieleden tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
  • degene die het gezag uitoefent; bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is of de stiefouder
  • de curator als er een curatele loopt of de mentor als er een mentorschap voor betrokkene is ingesteld
  • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • de officier van justitie
  • het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd

Kosten
De kosten voor beschermingsbewind zijn vastgesteld door de Overheid. Deze worden vaak (deels) vergoed door middel van bijzondere bijstand. Het aanvragen daarvan behoort tot de taak van Van Dijk Sociaal. Bekijk de tarieven voor deze dienst in het menu onder kopje DOWNLOADS & LINKS

Werkgebied
Het werkgebied beslaat in eerste instantie de volgende gemeenten: Zwartewaterland, Zwolle, Dalfsen, Hattem, Oldebroek, Kampen, Noordoostpolder, Dronten, Meppel, Staphorst, Steenwijkerland, Meppel en De Wolden.
In overleg is er veel mogelijk!