Bewindvoering

‘Beschermingsbewind’ of ‘bewindvoering’ is bedoeld voor mensen die om verschillende redenen (tijdelijk) niet zelf hun financiële zaken kunnen beheren. De gronden voor bewind zijn met ingang van 1 januari 2014 uitgebreid. Niet alleen mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, maar ook wie verkwistend met zijn geld omgaat of problematische schulden heeft, kan onder bewind worden gesteld. Aanleiding voor die wetswijziging is de toename van mensen die zoveel schulden maken, dat ze er niet meer uitkomen. Een bewind op basis van schulden wordt ingeschreven in het Curatele en Bewindregister (CCBR)

Een beschermingsbewindvoerder zorgt ervoor dat de beslagvrije voet gerespecteerd wordt en doorbetaling van de vaste lasten gewaarborgd wordt. Hierdoor wordt echte armoede voorkomen. Daarnaast is een bewindvoerder op de hoogte van verschillende voorzieningen waarop aanspraak gemaakt kan worden om een laag inkomen te verhogen. Bij een laag inkomen worden de kosten van beschermingsbewind (gedeeltelijk) vergoed door de gemeente middels bijzondere bijstand.

Gedurende het bewind legt BMN verantwoording af aan de kantonrechter. De kantonrechter controleert of de administratie op een correcte wijze wordt uitgevoerd. Meer informatie vindt u in deze brochure: https://www.rijksoverheid.nl/brochures/curatele-bewind-en-mentorschap
Of via Rechtspraak: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/curatele-bewind-mentorschap

Ons kantoor is erkend door Rechtbank Overijssel en voldoet aan de strenge kwaliteitseisen die zijn opgesteld door de Rijksoverheid. Jaarlijks worden deze eisen getoetst door een onafhankelijke accountant door middel van een audit. Tevens vindt er regelmatig intervisie plaats met collega’s om up-to-date te blijven. BMN heeft ook dit jaar weer voldaan aan alle eisen: Verklaring akkoord kwaliteitseisen 2016 G. van Dijk-Bennink

U, uw partner of een ander naast familielid kan onderbewindstelling aanvragen bij BMN.