Budgetbeheer

Budgetbeheer kan jou helpen wanneer je het overzicht in je geldzaken bent kwijtgeraakt. Het wordt ook wel inkomensbeheer genoemd.

Wat is het doel van budgetbeheer?

 • zorgen dat jouw rekeningen op tijd worden betaald.
 • zorgen dat er geen (nieuwe) schulden of betalingsachterstanden ontstaan.

Voor wie is budgetbeheer?

 • Je wilt graag weer overzicht in je geldzaken krijgen.
 • Je wilt (nieuwe) schulden voorkomen.

Hoe werkt het?

Als jij je bij VDS aanmeldt voor budgetbeheer dan maken we een aantal afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst die door beide partijen wordt ondertekend. Daarna kan het budgetbeheer van start gaan.

Wat doet VDS?

 • Wij zetten samen met jouw al je inkomsten en uitgaven op een rij.
 • We kijken samen met jouw naar mogelijkheden voor meer inkomen of lagere lasten (bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag, eventuele tegemoetkomingen, enz).
 • We stellen een budgetplan op.
 • We openen een rekening waar vanaf dat moment jouw inkomen op binnen komt.
 • Van dat geld betalen wij jouw vaste lasten.
 • Het geld dat overblijft maken wij naar jou over. Dit is het leefgeld.

Wat doe jij zelf?

 • Je krijgt nog steeds zelf alle post thuis.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorsturen van deze post, zodat wij op tijd jouw rekeningen kunnen betalen.
 • Je vraag zelf kwijtschelding aan wanneer je daarvoor in aanmerking komt.*
 • Je vraag zelf tegemoetkomingen aan m.b.t. eventuele minimaregelingen.*
 • Je doet zelf aangifte van de inkomstenbelasting.*

Kosten

Er zijn twee soorten budgetbeheer namelijk Budgetbeheer basis en Budgetbeheer totaal. Klik hier voor de tarieven.
* (Extra werkzaamheden kunnen ook door VDS worden uitgevoerd op basis van uurtarief.)