Curatele

Ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.

Curatele is een zware maatregel die niet zomaar wordt uitgesproken door een rechtbank. Betrokkene wordt immers handelingsonbekwaam verklaard en mag daardoor over bijna niets meer zelf beslissen. Voor alle handelingen die rechtsgevolgen hebben heeft de betrokkene toestemming nodig van de curator. Handelingen met rechtsgevolgen zijn bijvoorbeeld kopen, huren en lenen. Curatele wordt ingeschreven in het Curatele en Bewindregister (CCBR)

Een minder zware maatregel is de combinatie van bewindvoering en mentorschap. Dit omvat in principe hetzelfde als curatele, echter blijft de cliënt handelingsbekwaam.

Meer informatie vindt u in deze brochure: https://www.rijksoverheid.nl/brochures/curatele-bewind-en-mentorschap
Of via Rechtspraak: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/curatele-bewind-mentorschap

Ons kantoor is erkend door Rechtbank Overijssel en voldoet aan de strenge kwaliteitseisen die zijn opgesteld door de Rijksoverheid. Jaarlijks worden deze eisen getoetst door een onafhankelijke accountant door middel van een audit. Tevens vindt er regelmatig intervisie plaats met collega’s om up-to-date te blijven. BMN heeft ook dit jaar weer voldaan aan alle eisen: Verklaring akkoord kwaliteitseisen 2016 G. van Dijk-Bennink

U, uw partner of een ander naast familielid kan curatele aanvragen bij BMN.