De ondernemer

Aangenaam kennis te maken: mijn naam is Gabriëlle van Dijk. Getrouwd, moeder van twee kinderen én eigenaar van Van Dijk Sociaal. Mijn levensmotto is sinds 2011: “Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”, deze verandering in denken is van grote invloed geweest op mijn leven. Ik heb altijd interesse gehad in cijfers én hou van uitdagingen. Daarom startte ik in 2012 mijn eigen onderneming Budgetbeheer Midden Nederland. Zes jaar later veranderde ik de naam in Van Dijk Sociaal, omdat die woorden veel beter de lading van mijn werkzaamheden dekken.

In 2012 ben ik door het Landelijk Kwaliteitsbureau van de Rechtbanken erkend als professioneel bewindvoerder. Dat betekent dat ik voldoe aan alle kwaliteitseisen van de Rijksoverheid. Jaarlijks toetst een onafhankelijke accountant of ik nog steeds aan die eisen voldoe.

Ook ben ik sinds april 2014 Kiwa-gecertificeerd schuldhulpverlener conform de NEN 8048 norm. Dankzij deze combinatie ben ik bevoegd en kundig om alle werkzaamheden op dit vlak uit te voeren.

Mijn leven nam in 2013 een heel andere wending toen ik leerde wat ‘genade’ betekent. Het zorgde dat ik meer aandacht kreeg voor de maatschappelijke kant van mijn vak. Ik heb sinds die tijd veel gelezen en mij laten bijscholen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en het herstel van de hele mens naar geest, ziel én lichaam.

Zo rondde ik in het voorjaar van 2018 de opleiding tot TotalBalance coach af. Een programma waarover ik erg enthousiast ben en waarmee ik graag aan de slag ga. Mijn hart gaat daarbij voornamelijk uit naar vrouwen.

Mijn missie is om vanuit mijn vakkennis, in combinatie met mijn eigen bevindingen en gedrevenheid, iets te betekenen voor mensen op financieel én sociaal-maatschappelijk vlak.

Mijn kernwaarden zijn: eerlijk, betrouwbaar, sociaal, doorzetter, omdenker.
Ik werk vanuit een christelijke levensvisie.

Met een ondernemende groet,