Disclaimer

Algemeen
Onze internetsite heeft als doel om u kennis te laten maken met Van Dijk Sociaal. De informatie op deze site heeft dan ook een informatief en algemeen karakter. De op of via deze internetsite verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en geen aanbod, advies of dienst. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

De inhoud van de website niet kan worden beschouwd als persoonlijk juridisch, financieel of fiscaal advies. Voor een advies dat is toegesneden op uw persoonlijke situatie, raden wij u aan contact op te nemen met Van Dijk Sociaal. Op dergelijke werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden raadplegen op onze website.

Rechten
De rechten over deze site en op alle publicaties waarvan u via deze site kennis kunt nemen, berusten bij Van Dijk Sociaal, voor zover deze niet (tevens) aan derden toekomen.

Gebruik
De informatie op deze site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is zonder schriftelijke toestemming van Van Dijk Sociaal niet toegestaan de inhoud van deze site, of van (onderdelen) van daarop beschikbaar gestelde publicaties, te verveelvoudigen, te wijzigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken in welke vorm en voor welk doel dan ook.

Aansprakelijkheid
Wij hebben de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen, dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Van Dijk Sociaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie.

Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deze site vrij te houden van computervirussen, maar wij kunnen er niet voor instaan dat de site hiervan geheel vrij is. Van Dijk Sociaal is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het raadplegen van deze site door virussen wordt veroorzaakt aan uw computerapparatuur of computerprogrammatuur.

Deze site bevat hyperlinks naar andere internetsites die Van Dijk Sociaal niet inricht of onderhoudt. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van deze sites wordt door Van Dijk Sociaal uitgesloten.

Verouderde informatie
Wanneer u verouderde informatie tegenkomt op onze site, dan stellen wij het zeer op prijs indien u ons daarop attent maakt. Dit kan doormiddel van ons contactformulier.

×