Veelgestelde vragen (FAQ)

Bewindvoering

Klopt het dat er meerdere vormen van bewindvoering zijn?
Ja dat klopt, namelijk beschermingsbewind – ook wel civiel bewind genoemd – en WSNP-bewind. Deze laatste vorm komt pas in beeld wanneer een eventuele minnelijke schuldregeling is mislukt en de gerechtelijke regeling is geslaagd. Het is dus mogelijk om twee bewindvoerders te hebben op hetzelfde ogenblik.

Wat is het verschil tussen bewindvoering en budgetbeheer?
Aan bewindvoering ligt een gerechtelijke beschikking ten grondslag, tevens controleert de rechtbank of het bewind correct wordt gevoerd. Budgetbeheer is min of meer vrijwillig bewind met het verschil dat je zelf iets meer verantwoordelijkheid draagt.

Heb ik ook inzicht in de gang van zaken tijdens de bewindvoering?
Ja, je kunt meekijken in ons softwaresysteem Onview en je krijgt zelf de bankafschriften thuis. Verder wordt er jaarlijks een rekening en verantwoording opgesteld waarin wordt vastgelegd waar je geld naartoe is gegaan. Deze wordt jaarlijks met jou besproken.

Heb ik ook nog inspraak hoe ik mijn geld wil besteden?
Zeker! Binnen de mogelijkheden zijn daarover afspraken te maken. Het blijft ten allen tijd jou geld namelijk.

Hoelang duurt bewindvoering?
In beginsel is het voor onbepaalde tijd. Wel wordt er tegenwoordig iedere vijf jaar een evaluatie gedaan zodat mensen niet langer onder bewind staan dan nodig.

Kan ik ook zelf de bewindvoering stopzetten?
Je kunt ten allen tijde bij de rechtbank een verzoek indienen om het bewind te laten stopzetten. De rechter zal dan ook de bewindvoerder vragen om een reactie te geven hoe die hier tegenaan kijkt. Uiteindelijk beslist de kantonrechter.

Is het ook toegestaan om over te stappen naar een andere bewindvoerder?
Je mag daarvoor een verzoek indienen bij de rechtbank met hierbij een bereidheidsverklaring van de nieuwe bewindvoerder. De nieuw aan te stellen bewindvoerder zal normaal gesproken altijd vooraf contact opnemen met de huidige bewindvoerder. Uiteindelijk beslist de kantonrechter.

Waarom is het nodig dat er een akkoordverklaring wordt getekend door familie? En moet dit altijd?
Dit is ter bescherming, om te voorkomen dat iemand te snel of onnodig onder bewind wordt gesteld. Wanneer er bezwaar is om familie in te lichten, dan kan dit worden aangegeven in de aanvraag. In de meeste gevallen is het dan geen probleem.

Kan diegene die de akkoordverklaring ondertekend ook aansprakelijk worden gesteld o.i.d.?
Nee, de akkoordverklaring kan nergens anders voor gebruikt worden. Niemand komt te weten wie de akkoordverklaring heeft ingevuld.

Kan ik ook gebruik maken van internetbankieren als ik onder bewind sta?
Ja, op de leefgeldrekening is dat mogelijk. Echter niet op de beheerrekening.

Wat gebeurt er met de kinderbijslag als ik onder bewind sta?
Dit krijg je geheel overgemaakt op je leefgeldrekening. In uitzonderlijke gevallen kan het in de opstartfase (gedeeltelijk) gebruikt moeten worden voor andere dingen.

Bewindvoering / Budgetbeheer i.c.m. schulden

Kan iemand anders zien dat ik onder beschermingsbewind sta?
Dat ligt aan de grondslag van het bewind. Een bewind op grond van geestelijke of lichamelijk toestand wordt niet gepubliceerd. Een bewind op grond van verkwisting of problematische schulden wordt wél altijd gepubliceerd in het Centraal curatele- en bewindregister (CCBR). Het doel is dat de onder bewind gestelde wordt beschermd tegen het aangaan van ongewenste overeenkomsten. Dit geldt zowel voor jou als voor een contractspartij. Door de publicatie in het register kan een contractspartij controleren of er bewind is uitgesproken op jou naam.

Kan iemand anders achterhalen dat ik in een schuldregeling zit?
Dat ligt aan de situatie. Wanneer je nog in het minnelijk traject (Msnp) zit niet, maar in een wettelijk traject (Wsnp) wel. Dit wordt namelijk geregistreerd in het Centraal Insolventieregister (CIR). Hierin staan de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en de Wsnp. De registratie is voor iedereen zichtbaar tijdens de Wsnp en tot zes maanden na de beëindiging. Het is dus mogelijk dat je wél ingeschreven staat in het CCBR vanwege bewindvoering, maar (nog) niet in het CIR. Beide is ook mogelijk.

Waarom zou ik kiezen voor bewindvoering en niet voor budgetbeheer?
Aan bewindvoering ligt een gerechtelijke beschikking ten grondslag, daarmee kunnen wij namens jou aan alle informatie komen die noodzakelijk is om tot een goede schuldregeling te komen. Wij kunnen jou daarmee volledig ontlasten en het geheel van A tot Z voor jou verzorgen. Met budgetbeheer zijn de bevoegdheden minder en wordt er ook meer verantwoordelijkheid verwacht van jezelf. Er bestaat een mogelijkheid dat het niet voldoende volstaat, waarna in samenspraak alsnog de stap naar bewindvoering gemaakt kan worden.

Hoe kan ik betalen als ik al geen geld heb?
Dat is per geval verschillend. De kosten van bewindvoering worden bij een lager inkomen (gedeeltelijk) vergoed door middel van bijzonder bijstand door de gemeente. In de schuldregelingsfase is het gebruikelijk dat de kosten voor bewindvoering of budgetbeheer opgenomen worden als correctie in het VTLB wanneer er geen recht bestaat op bijzondere bijstand. Op deze wijze kan dit altijd betaald worden. Een schuldregeling op zichzelf is altijd kosteloos.

Lopen mijn schulden nog verder op wanneer ik onder bewind kom te staan?
Ja, daar is helaas niets aan te doen. Sommige schuldeisers zijn bereid om hun vordering tijdelijk op on-hold te zetten in aanloop naar een schuldregeling, maar dat is vaker niet het geval. Wanneer de schulden te hoog zijn om in drie jaar te kunnen aflossen, dan maakt het eigenlijk ook niet zoveel uit.

Is mijn bewindvoerder verantwoordelijk voor mijn schulden?
Nee, de schulden blijven op jou naam staan. Als er al vergaande invorderingsmaatregelen zijn – zoals loonbeslag of boedelbeslag – dan kan de bewindvoerder dit niet stopzetten. Wel zal de bewindvoerder altijd controleren of er niet ten onrechte teveel wordt ingehouden en in dat geval een correctie laten uitvoeren.

Schulden

Hoelang duurt het voordat mijn schulden geregeld zijn?
Een schuldregeling duurt normaal gesproken 36 maanden in totaal. In bijna alle gevallen zal daar een stabilisatieperiode aan vooraf gaan. Wanneer de schuldeisers niet akkoord gaan in het minnelijke traject, dan gaat na enige tijd het wettelijk traject van start. De 36 maanden gaan dan opnieuw lopen.

Er is beslag gelegd op mijn salaris, maar er blijft te weinig over om rond te komen. Wat kan ik doen?
Je kunt controleren waarop de Beslagvrije Voet gebaseerd is. Je kunt vervolgens gegevens van woonlasten, zorgpremie en toeslagen indienen. De deurwaarder moet dan een herziene berekening maken en het teveel ingehouden bedrag terugbetalen. Je kunt ook zelf een berekening maken op www.schuldinfo.nl

In hoeverre is het nodig om mijn financiën volledig uit handen te geven als ik een schuldregeling wil?
Dit ligt eraan in hoeverre de maandelijkse inkomsten en uitgaven in balans zijn en hoeveel schulden er zijn, maar ook de mate van invordering daarvan. In de praktijk blijkt dat een schuldregeling de meeste kans van slagen heeft in combinatie met budgetbeheer of bewindvoering.

Kan ik ook zelf mijn schulden regelen?
Zeker! Als het nog niet in een heel ver stadium is, dan is dit zeker een optie. Een website met hele goede informatie is www.zelfjeschuldenregelen.nl

Is er altijd een vonnis van een deurwaarder nodig om beslag te kunnen leggen?
Ja, een deurwaarder moet eerst een executoriale titel hebben om beslag te kunnen leggen.

Een deurwaarder wil boedelbeslag leggen, maar er ligt ook al loonbeslag, mag dit?
Ja dat mag. Boedelbeslag is voornamelijk een drukmiddel aangezien de kosten vaak boven het gewin gaan.

Klopt het dat mijn vakantiegeld volledig mag worden ingehouden in verband met loonbeslag?
Ja helaas wel.

Mag mijn werkgever mij ontslaan omdat ik schulden heb?
Nee, dat is geen reden voor ontslag.

Er is beslag gelegd op mijn bankrekening. Mag dit zomaar?
Wanneer een deurwaarder een executoriale titel heeft, dan mag dit inderdaad. De overheid mag rechtstreeks beslag leggen op een bankrekening na een dwangbevel. Dit wordt een overheidsvordering genoemd. Voor bankbeslag geldt geen beslagvrije voet.

Kom ik niet helemaal in de problemen als er aan alle kanten beslag wordt gelegd?
Ja, dat is heel goed mogelijk. Daarom bestaat er voor een schuldhulpverlener de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. Zo kan wordt er een beslagvrije periode gecreëerd om tot een stabiele financiële situatie te komen voorafgaand aan de start van een schuldregeling.

Is een woningontruiming of afsluiting van energie  en water te voorkomen?
Dit is een zeer ernstige situatie. Er bestaan voor een schuldhulpverlener mogelijkheden om dit te voorkomen door een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank.

Ik ontvang geen toeslagen van de Belastingdienst meer terwijl ik deze wel nodig heb om rond te komen. Wat kan ik doen?
Met het formulier Verzoek berekening van de beslagvrije voet, kun je de verrekening ongedaan laten maken. Ook een overheidsvordering kan hiermee teruggehaald worden – als het tenminste onterecht was.

Waarom zijn er gegevens nodig van mijn partner terwijl hij of zij zelf geen schulden heeft?
Omdat de gezamenlijke kosten die jullie hebben meetellen om tot een goede berekening te komen van het Vrij te laten bedrag.

Ik ben aangemeld bij het CAK vanwege het niet betalen van mijn ziektekostenpremie. Ben ik nu nog wel verzekerd?
Ja, vanuit de basisverzekering van de huidige zorgverzekeraar. De aanvullende verzekering wordt in de meeste gevallen wel stopgezet.

Ik wil graag overstappen naar een andere ziektekostenverzekering en mij tevens aanvullend verzekeren. Kan dit?
Nee, beide is niet mogelijk wanneer je schulden hebt.

Wat is het verschil tussen een Msnp en een Wsnp?
De Msnp (Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen) is een vrijwillige schuldregeling. Zonder tussenkomst van de rechter wordt er geprobeerd om tot overeenstemming met de schuldeisers te komen. Wanneer dit niet lukt dan kan er in de meeste gevallen een beroep gedaan worden op de Wsnp (Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen). In dat geval moeten de schuldeisers verplicht meewerken aan de schuldregeling.

Is een rechtstreekse toegang tot de Wsnp mogelijk?
Nee, er moet altijd eerst een minnelijke poging gedaan worden voordat je kunt doorstromen naar een wettelijke schuldsanering.
×