Het Vrij te laten bedrag, wat is dat?

Het Vrij te laten bedrag, wat is dat?

Het vrij te laten bedrag is het bedrag wat iemand maandelijks mag behouden wanneer er sprake is van een schuldregeling. Al het overige wordt afgedragen aan de boedel (dit is het bedrag wat wordt opgespaard voor de schuldeisers). Nu, hoe wordt dat berekend?

De beslagvrije voet als basis
De basis van het vrij te laten bedrag is de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het bedrag wat iemand mag behouden bij loonbeslag. Lees daarover meer in deze blog. In 2021 is de berekening van de beslagvrije voet gewijzigd waardoor de beslagvrije voet niet meer te laag zou moeten kunnen worden vastgesteld. De gedacht is dat zo niemand meer in de problemen zou mogen komen bij het betalen van de vaste lasten.

Meer te besteden dan bij loonbeslag
Vaak wordt er gedacht dat een schuldregeling nadelig is omdat er dan bijna niets over zou blijven om van te leven. Deze gedachte klopt niet, want bij het vrij te laten bedrag wordt er rekening gehouden met extra correcties. De situatie wordt dus juist beter omdat er maandelijks meer geld behouden mag worden.

Extra correcties
De beslagvrije voet is zoals gezegd de basis voor de vtlb-berekening. In de beslagvrije voet wordt rekening gehouden met kosten voor wonen en zorg en daarnaast met het recht op toeslagen van de Belastingdienst. Hoe meer recht op toeslagen, hoe lager de beslagvrije voet. In de vtlb-berekening zijn – onder voorwaarden – daarbovenop maandelijks extra correcties mogelijk:

 • Arbeidstoeslag bij (ongeveer 5% van de halve bijstandsnorm voor een echtpaar bij meer dan 18 arbeid per week)
 • Eigen risico zorg
 • Extra hoge woonlasten
 • Autokosten
 • Kosten kinderopvang die niet wordt gedekt door de kinderopvangtoeslag
 • Studiekosten kinderen (alleen in heel uitzonderlijke gevallen een correctie mogelijk)
 • Alimentatie (niet altijd)
 • Kosten voor gemeentelijke- en waterschapsbelasting
 • Kosten voor budgetbeheer of beschermingsbewind

Extra toelichting autokosten
Wanneer het hebben van een auto noodzakelijk is vanwege werk, dan is het goed om te weten dat de reiskostenvergoeding die wordt ontvangen wordt aangemerkt als inkomen in het vtlb en moet worden afgedragen aan de boedel. Daartegenover staat echter dat er een correctie plaats vindt wat het vtlb vervolgens hoger maakt. Voor de berekening van de auto- en reiskostencorrectie wordt in 2021 rekening gehouden met het volgende:

 • Bij een totale reisafstand van maximaal 4.600 km per jaar* wordt in het vtlb rekening gehouden met een basisbedrag van € 164,95 per maand.
 • Wanneer de totale reisafstand meer dan 4.600 km per jaar* bedraagt, wordt per gereden extra kilometer € 0,159 bij het basisbedrag opgeteld.

*Er wordt vanuit gegaan dat een werknemer 46 werkweken heeft per jaar (52 weken verminderd met 6 weken vakantie en vrije dagen).

Vakantiegeld
In een schuldregeling mag er een gedeelte van het vakantiegeld worden behouden. Dit bedraagt 5% van de bijstandsnorm.

Doorstroming naar de Wsnp
Zoals je ziet is dit een heel redelijke berekening. In de praktijk betekent dit echter wel dat er niet altijd veel afloscapaciteit is, dit hoeft geen probleem te zijn. Uiteraard hebben schuldeisers het recht om nee te zeggen tegen het aanbod, echter wanneer er geen belemmeringen zijn en het minnelijke voorstel correct is uitgevoerd, kan er een beroep worden gedaan op de Wsnp (Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen). Daarmee worden de weigerachtige schuldeisers gedwongen om mee te werken aan de schuldregeling. Bij toewijzing wordt er een Wsnp bewindvoerder toegewezen die vaak in samenwerking met de beschermingsbewindvoerder de regeling tot een goed einde brengt waardoor de schuldenaar na 1,5 jaar schuldenvrij is. Zover zal het echter lang niet altijd komen omdat het over het algemeen erg vaak lukt om er minnelijk uit te komen met de schuldeisers, mede gezien het feit dat zij over het algemeen meer krijgen dan in de Wsnp.

Perspectief!
Zoals je ziet is er altijd perspectief mogelijk en wegen de nadelen absoluut niet op tegen de voordelen!

 

×