Loonbeslag, hoe werkt dat?

Loonbeslag, hoe werkt dat?

Loonbeslag is een veel voorkomend probleem. Maar liefst 1 op de 5 Nederlanders heeft ermee te maken. In deze blog ga ik in op wat loonbeslag is, hoe het werkt en wat de nieuwe regelgeving is omtrent de beslagvrije voet.

Wat is loonbeslag?
Bij loonbeslag wordt een werkgever verplicht een gedeelte van het salaris af te dragen vanwege schulden die zijn gemaakt door de werknemer. Een werkgever is verplicht hieraan mee te werken. De afdracht wordt bepaald door de beslagvrije voet.

Wanneer mag er loonbeslag gelegd worden?
Dit mag niet zomaar, er is dan al heel wat aan de hand. Wanneer een factuur niet wordt betaald, zullen er eerst herinneringen en aanmaningen volgen voordat een schuldeiser zijn vordering uit handen geeft aan een incassobureau. Deze kan er zelf niet voor zorgen dat er loonbeslag gelegd wordt, daarvoor moet de schuldeiser een deurwaarder inschakelen. Deze kan een gerechtelijke procedure starten, echter kunnen de kosten daarvan flink oplopen, vandaar dat niet iedere schuldeiser daar direct voor kiest. Wanneer er een vonnis is gehaald, kan de deurwaarder loonbeslag laten leggen bij de werkgever.

Hoe wordt de hoogte van het loonbeslag vastgesteld?
Dit wordt gedaan aan de hand van een berekening. Tot 2021 wat dit best een ingewikkelde berekening waarbij er veel zelfredzaamheid werd verwacht van de schuldenaar. De beslagvrije voet ging voorheen uit van een basis van 90% van de bijstandsnorm in de geldende gezinssituatie. Dit werd verhoogd met correcties voor woon- en zorgkosten en soms ook kindgebondenbudget. Vanaf dit jaar is de berekening echter een stuk eenvoudiger geworden.

Nieuwe wetgeving
Sinds 1 januari 2021 is er namelijk een nieuwe wetgeving van kracht. De zogenaamde Wvbvv (wet vereenvoudiging beslagvrije voet). Doordat voorheen de deurwaarder afhankelijk was van de gegevens die door de schuldenaar werden aangeleverd, zorgde dat er in de praktijk voor dat in 75% van de gevallen de beslagvrije voet verkeerd werd vastgesteld met alle gevolgen van dien. Schuldenaren raakten nog veel dieper in de problemen en dat ik ook de reden van de komst van een nieuwe wetgeving op dat gebied. Nu is de verwachting dat voortaan 75% van de gevallen juist zal worden berekent, in plaats van het omgekeerde.

Er zijn nu verschillende situaties waarmee de beslagvrije voet rekening houdt. De belangrijkste zijn deze:

  1. Alleenstaande
  2. Alleenstaande ouder
  3. (Echt)paar zonder kinderen
  4. (Echt)paar met kinderen

Al naar gelang van het inkomen zijn er 3 groepen mogelijk:

  1. Volledig recht op Toeslagen
  2. Gedeeltelijk recht op Toeslagen
  3. Geen recht op Toeslagen (uitgezonderd kindgebonden budget)

Afhankelijk van de groep waarin je valt zal de beslagvrije voet hoger worden al naar gelang je minder recht hebt op Toeslagen.

Klopt de beslagvrije voet?
Ondanks dat dit in de nieuwe situatie niet snel meer fout kan gaan, blijft het belangrijk om de beslagvrije voet te controleren, omdat je anders verder in de problemen raakt. Zo blijft het belangrijk om de Toeslagen juist in te stellen en daarnaast om een check te doen wat betreft de woonlasten. Voor woonkosten inclusief servicekosten boven de € 723,- geldt namelijk een extra correctie. Het inkomen wordt sowieso een erg belangrijke factor voor een juiste berekening. Je kunt zelf de berekening maken op de burgertool van de overheid.

Vaak is het mogelijk om het bedrag dat teveel is ingehouden alsnog met terugwerkende kracht uitgekeerd krijgt. Vraag dit na bij de deurwaarder!

Wanneer hulp zoeken
Wanneer de juiste beslagvrije voet is vastgesteld, dan is er voldoende geld over om je vaste lasten van te kunnen betalen en om van te leven, echter is er dan geen ruimte meer om extra betalingsregelingen te treffen. Verder wordt er in de beslagvrije voet geen rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden. Daarnaast kom je niet in aanmerking voor bijzondere bijstand van de gemeente en ook niet voor kwijtschelding e.d. Dit kan er voor zorgen dat je verder in de problemen raakt. Zijn er dus meerdere schulden? dan kom je daar niet snel zelfstandig uit en is het verstandig om op tijd hulp te zoeken.

Alternatief
Een veel beter alternatief is dan een schuldregeling. In een schuldregeling komt het loonbeslag te vervallen. In plaats daarvan worden er afspraken gemaakt met alle schuldeisers. Ook is er dan een ruimer budget beschikbaar omdat er vanaf dat moment rekening gehouden wordt met andere noodzakelijke kosten. Om dit te berekenen wordt er gebruik gemaakt van de Vtlb-calculator (Vrij te laten bedrag), daarover in een latere blog meer. Kortom, je komt in een veel betere situatie te zitten en krijgt weer perspectief omdat je schulden worden opgelost.

Spreek dit jou aan? neem dan contact met ons op! We helpen je graag en beantwoorden vrijblijvend al jouw vragen. Ook werkgevers roepen wij van harte op om te reageren om jouw medewerkers weer perspectief te bieden. Dit zal een win-win situatie opleveren voor beide partijen.

 

×