Ondersteuning familiebewind

Naast professioneel bewind is er altijd nog een grote groep mensen die bewindvoerder is voor familie of andere basis. Deze niet-professionele bewindvoerders moeten wel aan de eisen van de Rechtbank voldoen in de zin dat ook zij jaarlijks rekening en verantwoording moeten afleggen over de inkomsten en uitgaven.

Deze mensen wil ik ondersteuning bieden. Er zijn verschillende mogelijkheden.