Ondersteuning familiebewind

Naast professioneel bewind is er ook altijd nog een grote groep mensen die bewindvoerder is voor een familielid of een bekende. Deze niet-professionele bewindvoerders moeten wel aan de eisen van de Rechtbank voldoen. Ook zij moeten jaarlijks Rekening en Verantwoording afleggen over de inkomsten en uitgaven. Als professionele bewindvoerder wil ik graag mijn kennis met jou delen, of taken gedeeltelijk uit handen nemen.
Er zijn verschillende mogelijkheden:


Training
Als niet-professionele bewindvoerder kunt je tegen allerlei dingen aanlopen die veel tijd en energie kosten. Ook kunt je met veel vragen rondlopen, zoals:

  • Hoe richt ik de bankrekeningen in
  • Hoe beheer ik de geldstromen op een handige manier
  • Wanneer is er recht op toeslagen en hoe zorg ik dat er niet achteraf moet worden terugbetaald
  • Hoe regel ik kwijtschelding en/of tegemoetkomingen
  • Hoe verwerk ik de aangifte Inkomstenbelasting
  • Hoe maak ik zelf een Rekening en Verantwoording op een juiste en gemakkelijke wijze
  • En zo nog veel meer..

Vandaar dat ik een training heb ontwikkeld om jou te helpen efficiënter te werken en gebruik te maken van alle mogelijkheden die er zijn.

Uitbesteden Rekening en Verantwoording
Het maken van de jaarlijkse Rekening en Verantwoording kan veel tijd in beslag nemen als je niet beschikt over de juiste software, of niet handig bent met rekenprogramma Excel. Er bestaat daarom een mogelijkheid om enkel de jaarlijkse Rekening en Verantwoording te laten opstellen door VDS.
Ik werk met een speciaal softwareprogramma voor bewindvoering namelijk Onview

Uitbesteden overige zaken
Het kan ook zijn dat er meerdere zaken zijn die voor jou lastig zijn om te regelen, zeker omdat steeds meer dingen digitaal geregeld moeten worden. Denk dan aan:

  • Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • Aanvraag bijzondere bijstand en/of overige tegemoetkomingen
  • Aangifte Inkomstenbelasting

In alle gevallen blijft jij zelf bewindvoerder op papier.

Kosten
Klik hier voor de tarieven.