Ondersteuning familiebewind

Bent u bewindvoerder voor een familielid en zoekt u professionele ondersteuning? Van Dijk Sociaal in Genemuiden staat niet-professionele bewindvoerders met raad en daad bij.

Vanuit de wet is het mogelijk om binnen de familie iemand door de kantonrechter te laten benoemen tot bewindvoerder. Immers, familie is vertrouwd. Let er dan wel op dat u ook als familiebewindvoerder een grote verantwoordelijkheid op u neemt. Als u bewindvoerder bent van een familielid voert u in principe dezelfde taken uit als een professioneel bewindvoerder. Het kan zijn dat er dan veel aan wet- en regelgeving op u af komt en u wellicht met allerlei vragen zit. Niet-professionele bewindvoerders kunnen daarom terugvallen op de kennis of dienstverlening van Van Dijk Sociaal.

Training voor niet-professionele bewindvoerders
Van Dijk Sociaal heeft een speciale training voor niet-professionele bewindvoerders. Doel is dat ze daarna minder tijd en energie kwijt zijn aan de bewindvoering. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

  • Hoe richt ik de bankrekeningen in
  • Hoe beheer ik geldstromen op een handige manier
  • Wanneer is er recht op toeslagen en hoe zorg ik dat er niet achteraf moet worden terugbetaald
  • Hoe regel ik kwijtschelding en/of tegemoetkomingen
  • Hoe verwerk ik de aangifte Inkomstenbelasting
  • Hoe maak ik zelf een Rekening en Verantwoording op een juiste en gemakkelijke wijze

Uitbesteden Rekening en Verantwoording
Het maken van de jaarlijkse Rekening en Verantwoording neemt veel tijd in beslag als je niet beschikt over de juiste software of niet zo handig bent met Excel. Van Dijk Sociaal neemt daarom deze tijdrovende klus graag uit handen. Wij werken met OnView, een speciaal voor bewindvoering ontwikkeld softwarepakket.

Uitbesteden overige zaken
Van Dijk Sociaal neemt niet-professionele bewindvoerders desgewenst meer werk uit handen. Denk aan aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen, aanvraag bijzondere bijstand en/of overige tegemoetkomingen of aangifte Inkomstenbelasting. Wij verzorgen dit werk, maar de opdrachtgever blijft bewindvoerder op papier.

Kosten
Bekijk de tarieven voor deze dienst in het menu onder kopje DOWNLOADS & LINKS