Schuldhulpverlening

Waar gemeenten vaak kampen met lange wachtrijen, of reeds aangeleverde dossiers om verschillende redenen afwijzen, kan VDS maatwerk leveren. Door middel van een persoonlijke benadering wordt voor jou de juiste aanpak bepaald en in samenwerking worden alle benodigde gegevens verzameld.

Afhankelijk van de situatie wordt bekeken welke oplossing er is voor jouw schulden. Dit kan op twee manieren:

  1. Schuldbemiddeling bij schulden die wel binnen 36 maanden kunnen worden afbetaald,
  2. Schuldsanering bij schulden die niet binnen 36 maanden kunnen worden afbetaald.

Minnelijke schuldregeling (MSNP)

Bij een minnelijke schuldregeling wordt aan de hand van jouw persoonlijke situatie berekent wat jouw Vrij Te Laten Bedrag  (VTLB) is. Dit bedrag is voldoende om je vaste lasten te betalen en te leven boven bijstandsniveau, maar dat is dit is afhankelijk van jouw inkomen. Al jouw inkomen boven het VTLB wordt over een periode van drie jaar aangeboden aan de schuldeisers. Aan hen wordt gevraagd dit bedrag zo nodig tegen finale kwijting te accepteren en het meerdere van jouw schulden kwijt te schelden.

Voordat een minnelijke regeling kan worden opgestart is het belangrijk dat de inkomsten en uitgaven in balans zijn en moet er een goed beeld zijn van de schulden. Daarnaast moet er geld gereserveerd worden voor de schuldeisers. Dit is de reden dat een schuldbemiddelingstraject in de meeste gevallen alleen wordt opgestart in combinatie met bewindvoering of budgetbeheer om de zaken goed onder controle te krijgen en te houden. Dit is echter niet in alle gevallen noodzakelijk.

Wet Schuldsanering Natuurlijke personen (WSNP)

Als één of verschillende schuldeisers weigeren hun medewerking te verlenen in het minnelijk traject, dan is de Wet schuldsanering natuurlijke personen misschien iets voor jou. VDS is bevoegd om namens jou een verzoek in te dienen bij de Rechtbank voor toelating tot de WSNP. Om toegelaten te worden moet jij voldoen aan verschillende voorwaarden, de rechter beoordeeld vervolgens het verzoek. Mocht de WSNP worden toegewezen, dan zijn de schuldeisers verplicht mee te werken. Meer informatie over de WSNP leest je in deze folder: Schulden oplossen met de WSNP

VDS is ook inzetbaar voor het aanbieden van een:

  • Crediteurenakkoord
  • Akkoord tijdens WSNP
  • Dwangakkoord (art. 287a FW)
  • Verzoekschrift voorlopige voorziening (moratorium art. 287b FW)
  • Verzoekschrift voorlopige voorziening (art. 287 lid 4 FW)

Ik werk ook in opdracht van collega bewindvoerders. Klik hier voor de tarieven.


Gabriëlle van Dijk-Bennink is bevoegd schuldbemiddelaar conform Artikel 48 lid 1c van de wet op het consumentenkrediet en mag daarom een vergoeding in rekening brengen voor haar werkzaamheden. Zij is tevens in bezit van de benodigde Kiwa certificaten conform NEN 8048 I & II: Kiwa certificaten G. van Dijk-Bennink