Toeslagen, vraag ze altijd aan!

Toeslagen, vraag ze altijd aan!

Menigeen zal er in zijn leven al eens mee te maken gehad hebben, een terugvordering van de Belastingdienst afdeling toeslagen – en ja, ook ikzelf. Vaak heb je geen flauw idee waarom en zit er niets anders op dan daadwerkelijk terug te betalen. In sommige gevallen kan dit echt tot financiële problemen leiden, maar in de meeste gevallen is het gelukkig op te lossen door in kleine termijnen terug te betalen. Omdat Toeslagen altijd achteraf worden berekent nadat de aangifte inkomstenbelasting is verwerkt door de Belastingdienst, kan het heel gemakkelijk gebeuren dat je voor zo’n vervelende verassing komt te staan. Op het moment dat je erachter komt is het nieuw jaar alweer volop gaande en kan het zomaar zijn dat je ondertussen opnieuw teveel ontvangen. Tijd om te weten hoe het ingewikkelde toeslagensysteem globaal in elkaar steekt.

Vier verschillende toeslagen
Zorgtoeslag (per persoon), huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget. Deze laatste drie zijn gezamenlijke toeslagen en kunnen – in het geval van een gezamenlijke huishouding – op naam van één van beide gezinsleden worden aangevraagd.

Voorwaarden
Er zijn behoorlijk wat voorwaarden verbonden aan het aanvragen van toeslagen. Er wordt onder meer gelet op inkomen, vermogen, gezinssamenstelling en nog een aantal zaken.
Alle informatie daarover vind je op de site van Belastingdienst/Toeslagen

Op basis van schattingen
Toeslagen worden berekent op basis van schattingen. Pas in het jaar erop wordt het definitieve bedrag berekent aan de hand van het werkelijke verzamelinkomen van het jaar ervoor. Het is daarom fijn om inzicht te hebben hoe het verzamelinkomen tot stand komt zodat je kunt controleren of de juiste gegevens worden gebruikt door de Belastingdienst. Het verzamelinkomen bestaat uit verschillende componenten. In het geval van een dienstverband is dit het brutoloon + 8% vakantiegeld, minus aftrekposten zoals onder andere betaalde hypotheekrente, zorgkosten en giften. Er zijn echter meer dingen die van invloed kunnen zijn.

Om tot een juiste schatting te komen adviseer ik om de belastingaangifte van het voorgaande jaar erbij te pakken. Wanneer er nagenoeg geen wijzigingen geweest zijn in inkomen en gezinssituatie, dan kunt je het verzamelinkomen aanhouden van het voorgaande jaar. Het is verstandig om jaarlijks het inkomen te checken door in te loggen via Mijn toeslagen. LET OP!! Heb je een partner, dan moet voor beide het inkomen apart worden opgeven!

Halverwege het jaar een andere situatie
Ja dat is een lastige want de Belastingdienst kijkt naar de situatie over het gehele jaar. Ben jij bijvoorbeeld halverwege het jaar vanuit een bijstandsuitkering naar een goed betaalde baan gegaan? dan wordt er dus gekeken naar het inkomen over het gehele jaar. Dit kan dan betekenen dat de toeslagen ineens stoppen, of zelfs direct terugbetaald moeten worden. Daar is niet altijd iets aan te doen. Dat toont onderstaand rekenvoorbeeld aan:

Januari t/m juni        Bruto jaarinkomen PW uitkering 15.829,- + 1266,32 (8% vak.geld) / 2  =   8.547,66
Juli t/m december    633,75 per week x 26 weken = 16477,50 + 1318,20 (8% vak.geld) – —   = 17.795,70
Geschat inkomen     ——————————————————————————————-   –      26.343,36

In bovenstaand geval bestaat er het eerste halfjaar fors recht op toeslagen. Echter, dit verandert doordat de inkomenssituatie wijzigt halverwege het jaar. Wanneer we de huurtoeslag nemen in bovenstaand voorbeeld, dan zou dit uitkomen op een bedrag van 323,- (bij een huur van 650,-). Echter bestaat er in de nieuwe situatie (vanaf juli) over het gehele jaar genomen maar recht op 76,- aan huurtoeslag. Doordat er in het eerste halfjaar beduidend teveel huurtoeslag is ontvangen – althans over het gehele jaar bezien – zullen er in het 2e halfjaar geen maandelijkse uitbetalingen meer plaatsvinden – sterker nog – er zal een terugvorderingbeschikking op de deurmat vallen van meer dan 1000,-. Je ziet, dit zijn geen leuke situaties, maar dit is hoe het helaas werkt met het huidige toeslagensysteem.

Tips
● Bij iedere wijziging van inkomsten of gezinssituatie een aanpassing doen in mijn Toeslagen. Houdt daarbij rekening met het gemiddelde inkomen over het gehele jaar.
● Denk eraan dat het inkomen van inwonende kinderen vanaf 18 jaar ook gaan meetellen voor de huurtoeslag. Het is daarom belangrijk om ook dat inkomen up-to-date te houden.
● Houdt het inkomen liever minimaal 1000,- (per persoon) hoger aan. Beter achteraf terugontvangen dan achteraf terugbetalen.
● Check ieder jaar of de toeslagen niet uitgezet zijn door de Belastingdienst zelf. Dit kan gebeuren als je op het randje zit van wel of geen recht. Je kunt het dan beter weer aanzetten met een iets te hoog inkomen waardoor er maandelijks geen uitbetaling is, maar op deze manier vindt er wél ieder jaar achteraf een berekening plaats, wat kan betekenen dat er misschien toch nog een bedrag wordt uitbetaald. Dit kan ook met terugwerkende kracht onder bepaalde voorwaarden.
● Het is mogelijk om een proefberekening te maken op de site van de Belastingdienst. Het is aan te raden om daar gebruik van te maken. Zeker op kindgebondenbudget bestaat er eerder recht dan je denkt.
● Sinds 2020 geldt er geen grens meer voor de maandhuur waardoor meer mensen in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Hoe dat ook, toeslagen blijven een complex instrument waarvan je nooit op voorhand kunt uitrekenen hoe het precies zal uitvallen.

 

 

Nog meer informatie? Bekijk dan ook deze video van de Belastingdienst:

 

×