Visie en missie

Wij helpen mensen schuldenvrij te worden, schuldenvrij te blijven en te groeien met hun financiën. Dat is waarom wij bestaan. Dit drijft ons en hier lopen we warm voor. Dit doen we vanuit een basishouding waarin een aantal waarden centraal staan..

Menselijke waardigheid
Ieder mens telt! Niemand is meer of minder belangrijk dan de ander. Een mens is niet wat hij of zij doet, maar wie hij of zij is – waardevol en geliefd. Dat is de basis van waaruit wij werken en van betekenis willen zijn voor de ander.

Vertrouwen en veiligheid
Als je het hebt over financiële problemen, dan speelt vertrouwen een heel belangrijke rol. Mensen moeten zich veilig voelen, willen zij met hun probleem naar buiten te komen. Hoe dan ook begint herstel altijd bij het onderkennen van het probleem en het nemen van stappen. Gemiddeld duurt het 5 jaar voordat iemand zich meldt voor schuldhulp. Daar gaat veel innerlijke strijd en schaamte aan vooraf en meestal zijn de problemen dan al heel ernstig, ook op andere levensgebieden.

Persoonlijk betrokken
Een persoonlijke benadering met aandacht voor het verhaal achter de persoon vinden wij heel belangrijk. Wij zijn betrouwbaar, maar ook betrokken op onze klanten. Dit schept het vertrouwen wat zo ontzettend nodig is om tot goede resultaten te komen. Wanneer de financiën tijdelijk worden overgenomen komt er zicht op een nieuwe schuldenvrije toekomt, maar ook rust en ruimte om achterliggende problemen aan te pakken.

Oplossingsgericht
Het is niet nodig om zolang met schulden te blijven rondlopen. Er is altijd een oplossing!

Hoe helpen we hierin
Dit doen wij door het aanbieden van schuldbemiddeling waarbij wij de schuldeisers vragen een gedeelte van hun vordering kwijt te schelden. Wij doen een uiterst betalingsvoorstel en streven daarmee naar een win-winsituatie voor zowel schuldeiser als schuldenaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk gesteld voor deze taak, maar het komt voor dat de stap naar de gemeente een te hoge drempel vormt voor mensen. Daarnaast komt het ook voor dat zij niet altijd worden geholpen omdat er vaak nog teveel zelfredzaamheid wordt gevraagd, waardoor de aanmelding alnog strandt. Door in zo’n geval ook bewindvoering als ondersteuning in te zetten, kunnen wij van A tot Z het gehele traject begeleiden. In de praktijk zien we dat onze aanpak werkt en we zijn dan ook erg dankbaar voor de mooie resultaten.

×