Visie en missie

Wij helpen mensen schuldenvrij te worden, schuldenvrij te blijven en te groeien met hun financiën. Dit drijft ons en hier lopen we warm voor. Dit doen we vanuit een basishouding waarin een aantal waarden centraal staan.

Menselijke waardigheid
Ieder mens telt! Niemand is meer of minder belangrijk dan de ander. Een mens is niet wat hij of zij doet, maar wie hij of zij is – waardevol en geliefd. Dat is de basis van waaruit wij werken en van betekenis willen zijn voor de ander.

Vertrouwen en veiligheid
Als je het hebt over financiën, dan speelt vertrouwen een heel belangrijke rol. Ongeacht of het nu gaat om het beheer van vermogen of juist schulden. Een mens moet zich veilig voelen wil hij of zij met zo’n persoonlijke zaak naar buiten te komen. In het geval van schulden begint herstel altijd bij het onderkennen van het probleem en het nemen van stappen. Gemiddeld duurt het 5 jaar voordat men zich meldt voor schuldhulp. Daar gaat veel innerlijke strijd en schaamte aan vooraf en meestal zijn de problemen dan al heel ernstig, ook op andere levensgebieden.

Persoonlijk betrokken
Een persoonlijke benadering met aandacht voor het verhaal achter de persoon vinden wij heel belangrijk. Wij zijn betrouwbaar, maar ook betrokken op onze klanten. Dit schept het vertrouwen wat zo ontzettend nodig is om tot goede resultaten te komen. Wanneer de financiën al dan niet tijdelijk worden overgenomen komt er zicht op een nieuwe zorgeloze toekomt op het gebied van financiën, maar ook rust en ruimte om eventuele achterliggende problemen aan te pakken.

Oplossingsgericht
Het is niet nodig om met financiele vraagstukken te blijven rondlopen. Wij bieden altijd een passende oplossing!

Hoe helpen we hierin
In geval van vermogen doen we dit door in samenspraak een passend plan te maken en uit te voeren. In geval van schulden doen we dit door het op orde brengen van het budget en het inpassen van betalingsregelingen. Wanneer de schulden te hoog zijn worden deze gesaneerd doormiddel van schuldbemiddeling waarbij wij de schuldeisers vragen een gedeelte van hun vordering kwijt te schelden. Wij doen een uiterst betalingsvoorstel en streven daarmee naar een win-winsituatie voor zowel schuldeiser als schuldenaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk gesteld voor deze taak; wij werken dan ook veelal samen met gemeenten. In de praktijk zien we dat onze aanpak werkt en zijn erg dankbaar voor de mooie resultaten.

×