Visie en missie

Visie
Onze mening is dat elk mens telt! Niemand is meer of minder belangrijk dan de ander. Een mens is niet wat hij of zij doet, maar wie hij of zij is – waardevol en geliefd. Dat is de basis van waaruit wij werken en van betekenis willen zijn voor de ander.  Dat verklaart ook de naam van onze onderneming – Van Dijk Sociaal.

Missie
Wij helpen mensen met problematische schulden schuldenvrij te worden. Dit doen wij door het aanbieden van schuldbemiddeling waarbij wij de schuldeisers vragen een gedeelte van hun vordering kwijt te schelden. Wij doen een uiterst betalingsvoorstel en streven daarmee naar een win-winsituatie voor zowel schuldeiser als schuldenaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk gesteld voor deze taak, maar het komt voor dat de stap naar de gemeente een te hoge drempel vormt voor mensen. Daarnaast komt het ook voor dat zij niet altijd worden geholpen.

Als je het hebt over financiële problemen, dan speelt vertrouwen een heel belangrijke rol. Mensen moeten zich veilig voelen willen zij met hun probleem naar buiten te komen. Hoe dan ook begint herstel altijd bij het onderkennen van het probleem en het nemen van stappen. Gemiddeld duurt het 5 jaar voordat iemand zich meldt voor schuldhulp. Daar gaat veel innerlijke strijd en schaamte aan vooraf en meestal zijn de problemen dan al heel ernstig, ook op andere levensgebieden.

Het is niet nodig om zolang met schulden te blijven rondlopen. Er is altijd een oplossing! Daarom is onze missie het bereiken van deze doelgroep. Wij doen dit door een persoonlijke benadering met aandacht voor het verhaal achter de persoon. Wij zijn betrouwbaar, maar ook betrokken op onze klanten. Dit schept het vertrouwen wat zo ontzettend nodig is om tot goede resultaten te komen. Wanneer de financiën tijdelijk worden overgenomen komt er zicht op een nieuwe schuldenvrije toekomt, maar ook rust en ruimte om achterliggende problemen aan te pakken.

In de praktijk zien we dat onze aanpak werkt en we zijn dan ook erg dankbaar voor de mooie resultaten.